ombord 1 - Arbejdstiden
Under byfesten i Bagenkop blev vi pludselig kaldt på søredningstjeneste. En kutter var minesprængt. Max kigger efter overlevende.
O-Rummet
Livet ombord var en blanding af kystpatrulje, søredningstjeneste, fiskeriinspektion og investigering. På billedet ses skibets nerve - O-rummet - med (fra venstre) 1. lanternetavle, 2. Decca, 3. ekkolod, 4. Sarah, 5. Storno og 6. radar samt 7. kortbord i midten. Nedenunder til højre var
sonarrum og telex placeret og bagved fra fotovinkel var plotterbordet
placeret. Da skibet kun kunne sejle omkring 18 knob udstak vi kursen,
for at kunne komme ind på tværs af de store russiske destroyere, når de
stak op igennem bælterne med 40 knob. Vi skulle derfor beregne
kolllisionskurs og når vi så mødte disse store og hurtiggående skibe,
tændte vi om natten den store projektør og fik taget et foto af skibet.
Det hele var dengang meget spændende og farligt p.g.a. Den Kolde Krig.