Byfesten i Bagenkop
Når en sømand går i vand - øh, land? Der vankede en våd omgang til alle, der prøvede at gå på vandet og de der tabte i tovtrækning. Her er Leif på vej i bad.
Når lygterne tændes
Der var gang i byfesten på Langeland. Bagenkop stod på den anden ende og ROTA spillede en central rolle. Der var arrangeret gangbro på vandet og tovtrækkeri. Der var også åbent skib, hvor den lokale befolkning gik
om bord for at se, hvordan rigtige søfolk trives.
På næste side ses forskellige fotos fra byfesten i Bagenkop. Dagen sluttede med dansant på kroen - der var i hvert fald ét besætningsmedlem, der fandt lykken i Bagenkop - Ole der fandt Birthe! Så der var en sømand
der gik i land på Langeland og han er der endnu!