Middag "om bord"
Indtil videre viser vi store billeder på de efterfølgende sider, så alle kan udprinte til fotoalbummet. Senere vil de store billeder vige pladsen for andre billeder.
Se endnu et stort billede på næste side