Rotaranernes historik 2004 - 2009
Referat af møder og beslutninger fra 2004 - 2009.
Herefter foregår alle referater under afsnittet "Din besked", udarbejdet af de enkelte besætningsmedlemmer.

Log d. 06.09.2009

Program for vort 40 års jubilæum, der blev afholdt d. 22. - 23. august 2009:


Lørdag d. 22. august 2009:

Kl. 11 - Ankomst til Christiansminde Hotel i Svendborg.
Kl. 12 - Frokost på Bagenkop Hotel.
Kl. 13 - Rundtur og fremvisning af P524 Nymfen.
Kl. 14 - Tovtrækning med besætningen på Nymfen.
Kl. 15 - Rundtur på Bagenkop Havn.
Kl. 16 - Fritid ved Svendborgsund og omegn.
Kl. 18 - Festmiddag på Christiansminde Hotel.
Kl. 24 - Legendernes tid med musik og fortællinger.

Søndag d. 23. august 2009:

Kl. 08 - Brunch på Christiansminde Hotel
Kl. 10 - Økonomimøde på terrassen.
Kl. 11 - Rundtur på Svendborg Havn med STC´ere.
Kl. 13 - Rundtur på Langelandsfortet.
Kl. 15 - Eftermidddagsøl hos Birthe og OleLog d. 06.08.09: 
Der udbrød brand ombord på Daphne i dag.
André har overbragt den sørgelige nyhed. Jeg har udtrykt vores medfølelse og bringer nederst på siden fotos fra branden. Vort besøg er udsat på ubestemt tid. Afsnittet om det planlagte besøg og linket til Daphne´s hjemmeside er overflyttet til afsnittet "Historik 2004 - 2009" på denne hjemmeside.
Hvad nu? Vi kan tage på en længere tur med M/S Helge - eller vi kan udskyde besøget på Langelandsfortet til Søndag d. 23. august, idet besøget på Nymfen om lørdagen i forvejen er presset ind i programmet.  Det giver os således mere tid til både Bagenkop, Nymfen og Langelandsfortet. Afstanden fra Svendborg til Bagenkop er ret kort og 2 ture til Bagenkop er ikke noget problem.Log den 08.08.2009
Historien om
Daphne bliver holdt i live her på siden og måske er vi heldige at se skibet en anden gang, idet skibet brød i brand den 06.08.2009 under opholdet på Svendborg Havn. Besøget var planlagt til den 22. - 23. august 2009 som en del af vore aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af Rotaranernes 40 års jubilæumsfest og nedenfor er besøget beskrevet og med henvisning til Daphne´s hjemmeside:

Søndagen nedenfor er under ændring:

Om søndagen byder hotellet på en fantastisk brunch, der lægger bunden, før vi tager på vores søndagsudflugt på Svendborg Havn:

Vi har nu fået en invitation til at se P530 DAPHNE
fra Andrè på vegne af ejeren Stian, idet Stian sejler i australske farvande i hele august måned. Stian´s kæreste, Charlotte, og far, Andrè, vil imidlertid gerne vise os Daphne søndag den 23. august. Vi skal være forberedte på, at skibet, selv om det har været på værft, har lang vej igen, før det er bragt flot. Man har hørt om nogle entuasiaster, der med meget besvær og under store omkostninger, bringer en 60´er Chevolet veteranbil tilbage til brugbar stand - men et 60´er marineskib????? Der er hér tale om nogle helt specielle mennesker med gå-på-mod og jernvilje ud over det sædvanlige! Respekt!

Se 
http://www.p530-daphne.dk  og http://www.mshelge.dk   
 


Log den 09.05.2009
Ændring af hjemmesiden varsles til d. 01.06.2009.
Hjemmesiden vil  fremover ikke længere have nyhedsbreve, mødeindkaldelser og referater fra møder og ture. I stedet for er ordet frit på siden "Din besked", hvor alle fortsat kan kontakte hinanden. Fotos fra ture og mærkedage vil fortsat blive lagt ind på hjemmesiden. De enkelte besætningsmedlemmer kan selv skrive de nævnte indlæg under "Din besked". Såfremt nogle af jer er interesseret i at printe historikken fra 2004 og frem til i dag fra denne startside, kan man finde indholdet i menuen til venstre under "HISTORIK 2004 - 2009 nederst til venstre.
Denne startside vil pr. 01.06.2009 alene indeholde billedet af besætningen og links til Navalhistory og hvad der nu ellers kan komme til siden af permanente oplysninger.
Tilmeldelser til møder og ture skal ligeledes foretages på siden "Din besked". Det er således hele besætningen, der er redaktører og de enkelte medlemmer, der selv tager initiativer til skriftlige meddelelser og gensidige kontakter. Siden "Din besked" bliver derfor forum for besætningen og alle har lige ret til siden.

Hjemmesidens økonomiske drift. 
Prisen pr. år for drift af hjemmesiden er sat op af udbyderen 123hjemmeside.
Prisen er nu kr. 499,00 om året. Det svarer til, at hvert enkelt medlem betaler kr. 50 p.a. Såfremt ikke alle betaler, må de øvrige medlemmer så betale forskellen. I modsat fald nedlægges hjemmesiden automatisk og vil ikke genopstå igen.
Skulle der ét år være indbetalt for meget, vil det overskydende beløb blive modregnet i næste års betaling.
Når tiden nærmer sig for betalingen, vil dette blive varslet på siden "Din besked".
Ikke alle - langt fra alle - har betalt til hjemmesidens drift i 2009. Under "Din besked" kan man se, hvem der har betalt og hvor meget der er betalt. Jeg dækker forskellen for 2009 og håber så, at besætningen senere vil betale det manglende gebyr for 2009.
Jeg dækker ikke forskellen fra 2010 og fremover og manglende betaling vil resultere i, at siden nedlægges. Sidens drift er således en fælles pligt og til fælles glæde.

Besætningen kan indbetale hjemmeside-gebyret kr. 50 p.a. på
giro-konto i Danske Bank 1594-16530948, mrkt. med navn.

Log den 07.05.2009:
Jeg har korresponderet med Andrè i ejerskabet omkring Daphne og vi er velkommen til at se skibet, idet jeg foreslår en halv times besøg. D.v.s. at turen kan starte i Svendborg, før vi bevæger os til Bagenkop, såfremt denne tur bliver den valgte. Dette med forbehold, idet datoen for vores tur endnu ikke er fastlagt.

Log den 05.05.2009:
O.K. Ole siger god for et arrangement i Bagenkop. Med Bagkvinden Birte og Hovmester Ole tror vi på mere end nisser. Så står valget mellem Århus og Bagenkop. Så er der lige nogle stykker, der skal kontakte hinanden pr. telefon, så vi får rigtig god tilslutning til det ene eller det andet.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

40 års jubilæum!

MEK med banjoen skal med. Arrestér ham om nødvendigt! Og gerne med Svend Kedelig´s Orchestra. PER! - det er din udfordring som aftalt.

Skal vi afholde jubilæet i august? 22.-23.08?


Log den 04.05.2009:
40 års jubilæumsfest i 2009

Vi har nu 2 forslag og jeg har redigeret som følger:

1. Vi hægter os på Århus Festuge lørdag/søndag d. 5 - 6. sept. med besøg i SOK-bunkeren lørdag eftermiddag med festmiddag lørdag aften. Mulighed for ankomst fredag eftermiddag. Indkvartering i hytter på Skanderborg Vandrerhjem, der ligger placeret ud til Skanderborg Sø. Fantastisk sted i skønne naturomgivelser og med grill/bålsted lige ned til breden af søen. Råhygge fredag og søndag. Nem togforbindelse til og fra Århus. Det ville være en fantastisk mulighed for gensyn med spændende indslag og pulserende liv i Århus med sejlskibe i havnen.

2. Bagenkop - stedet vi kender godt og som vi holder af. Ole har talt om et sommerhus som hovedkvarter og Per er varm fortaler for Bagenkop. Der er Langelandsfortet som udflugtsmål, idet fortet nu er åbent for besøg. Knud efterlyser et lidt mere udviklet program med festmiddag i anledning af vort 40 års jubilæum og peger endvidere på Byfesten i Bagenkop, som en charmerende ramme omkring vores ophold. Heinrich har omtalt besøg på et gammelt sejlskib og endvidere syder havnemiljøet af liv om  sommeren.
Turen kan - eventuelt - udbygges med et hurtigt besøg i Svendborg, hvor husbåden Daphne ligger til kajs. Der foreligger ingen aftale med ejeren om et nærmere kig på båden og vi ved ikke, om ejeren ville synes om et besøg.


Der er fortsat deadline for valg af tur den 15. maj. Vi skal lige have nogle tilkendegivelser i rubrikken "Din besked". Log den 22.03.2009:
Planlægningsmøde for vores 40 års jubiliæum

Det kan I gøre bedre!
Ring til mig, eller skriv en e-mail. Dette jubilæum skal
forberedes i fællesskab. D.v.s. at jeg forventer at høre
fra nogle stykker af jer indenfor kort tid.

Log den 16.02.2009:
De der vil med til planlægningsmødet for vores jubilæumstræf bedes henvende sig inden 15. marts.
Alle er velkommen til at komme med forslag.


Log den 10.02.2009:
Hjertelig tillykke til Henrik Rønberg på hans fødselsdag.
Henrik har ikke nævnt det. Jeg kender hans fødselsdag fra nettet.
Henrik skal fejres, fordi han er en god kammerat og fordi han er en
dygtig fotograf, der. bl.a. tog dét foto af besætningen, som pryder
hjemmesiden.


Log den 21.01.2009:
Vores hjemmeside
Er nu blevet fornyet for 1 år for kr. 379. Hvis I ville være så
venlige, hver at indbetale kr. 50,- til konto nr. 1594-16530948.
Overskydende indbetaling (jeg tvivler!) overføres til næste års
fornyelse af siden.

Vi har også fået en dk adresse til hjemmesiden, der gør det hele
nemmere:
www.rotaran.dk


I ønskes hjertelig tillykke på vores
40 års jubilæumsdag i dag d. 16.01.2009
Det er tilladt at nyde en enkelt snaps kl. 11.10. Skål og hip hip!
Vi skal have aftalt planlægningsmøde for vores jubilæumsfest. Vi
tager den lige pr. telefon.I denne søde juletid -

Det er ikke jer allesammen, der længere er erhvervsaktive, men alle følger med! Det er ikke russerne, der længere truer med at invadere os, men derimod almindeligt mismod, som følge af økonomisk 5. kolonne virksomhed, primært startet af overforbrug og bankernes velvillighed. Heldigvis har vi MOD og STANDHAFTIGHED. Hvad skal vi med statens hjælpepakker til bankerne? De hjælper jo alligevel ikke. Lad nu naturen gå sin gang. De svage bukker under. De stærke og de kloge overlever.
Jeg kender jer allesammen - I er alle stærke og kloge. I overlever!

Så glæd jer - til næste år har vi 40 års jubilæum. Ikke mange andre har 40 års jubilæum i noget som helst. Vi har det i venskab! Det er noget helt særligt. Det skal naturligvis fejres med manér!

Jeg har fundet min Orlogsbog frem - og mit Hjemsendelsespas:
Den 16. januar 1970 kl. 11.10! D.v.s. at vi mødtes første gang den
16. januar 1969, idet jeg selv og alle de andre værnepligtige korporaler havde brugt 6 måneder i Avderød og på Margretheholmen. Dels med rekruttjeneste og dels med specialuddannelse på Margretheholmen.

Så - kære venner. Vi mødes ikke den 16. januar 2009 kl. 11.10.
Men på denne særlige dato og dette særlige klokkeslet skåler vi i fravær fra hinanden i en Linieakvavit, eller hvad der er for hånden!

Senere på året - når det danske forår står i fuld flor med udsprungne
bøgetræer - og når det danske mod atter har fundet sin vandte gænge,
og vi ikke skal krejle os til en billig julegave - ja - så mødes vi igen
til vores 40 års jubilæum. Og jeg lover jer: Det bliver unikt!

I øvrigt - og det gælder vist jer allesammen - er vi indkaldt til hjemmeværnet den 15.04.1972 ifølge min Orlogsbog med bilag. D.v.s. at vi blot møder op på havnen og får en tur med hjemmeværnskutteren. Der er aldrig kommet kontraordre!

Den brygger vi lidt videre på. Måske kommer vi atter ud at sejle!

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et KANON nytår!

Knud

Log den 07.09.2008:

Det blev en kanon fødselsdags week-end med færgefart til Lyø under høj sol og en enkelt god dansk regnbyge, fynsk brunswiger-kagesømand med hvidvin ad libitum, efterfulgt af en særdeles god middag med meget højt humør, på Danmarks bedste æggekagebageri i Faaborg og bølgerne gik højt, under indtagelsen af sild og snaps, øl samt et bjerg af ristet bacon til æggekagen. Bådsen holdt en tale for fødselsdagstvillingerne Bent og Knud, hvor han kom ind på sammenholdet ombord og genforeningen efter mange år. Knud kvitterede med en tale på Bent´s og egne vegne, hvor han sammenlignende besætningen med en hemmelig kemisk opskrift, hvor indgredienserne - de enkelte besætningsmedlemmer  - hver især var målrettede og dygtige individer, mens blandingen heraf - besætningen - blev til en yderst effektiv og slagkraftig udfarende kraft af hidtil ukendt dimension og Knud udbragte en skål for besætningen. Nogle af Bent´s venner deltog i festlighederne og vi blev således ialt 12 mennesker. Ole var lovligt forhindret og vi bringer allesammen vore varmeste hilsener til ham og Birthe, der har stået for de flotte gaver til fødselarerne og Knud og Bent takker mange gange herfor, ligesom de takker Bent´s venner for vingaverne. Ligeledes takker Bent og Knud for gaverne fra de besætningsmedlemmer, der var forhindret i fremmøde, men som alligevel deltog i gaverne: Tonny Regnemand, Jørgen Winding og Kokken Leif. Efter middagen bød Bent og Judith på kaffe og cognac og Aksel havde medbragt det rynkede flygel, der fik en ordentlig omgang fransk strygning med stor underholdningsværdi. Mange tak Aksel for din indsats. Også Erik optrådte med ny kunnen indenfor trylleriets hemmelige genre, som "den Store Salami", der kunne se ind i vores indre dyb af tankespind. Vi ønsker ham held og lykke med sine synske evner. Så kunne vores nerver ikke klare mere og vi gik til ro i Judith´s og Bent´s dejlige villa direkte til Faaborg fjord. Her kunne vi også nyde udsigten næste morgen, hvor Bent serverede det store morgenkomplet og ved 12-tiden brød vi op og kørte hver til sit, efter en uforglemmelig ROTA week-end. Vi takker Judith og Bent mange gange for husly. 

Fotos fra festlighederne i Faaborg kan ses under "Mærkedage" (Menu´en nederst til venstre).

Der er nu lagt an til landing, når vores 40 års jubilæum løber af stablen til næste år. Tak til alle for en uforglemmelig sommer! 
 


Log den 03.09.2008:

Så er det på lørdag, at Bent og Knud fejrer 2 x 60 års fødselsdag hos Bent i Fåborg og vi bliver følgende tilmeldte deltagere: Erik, Heinrich, Søren, Ole, Per, Aksel, Knud og Bent. 8 ialt plus 4 lokale venner af Bent. Det bliver en rigtig ROTA-fest med forudgående sejllads i det sydfynske øhav - og vi søfolk glæder os!
Se programmet nedenfor:


Log den 25.06.2008:
Bent og Knud fylder 60 år
- og inviterer hele skibets besætning
til dobbeltfødselsdag i Faaborg hos Bent
i week-end´en 6-7. september med
følgende program og fordeling:

Bent står for frokost, middag og indkvartering.
Knud står for sejltur i Det Sydfynske Øhav med
kaffetraktement om eftermiddagen som følger:

Vi ankommer hos Bent kl. 12 d. 6. sept. Efter et let
frokostarrangement hos Bent, går vi ned til Lyø-færgen,
der sejler kl. 14. Vi ankommer Lyø kl. 14.40. Bent
viser rundt på øen og fortæller sydfynske ø-historier.
Knud byder på et kaffetraktement efter traveturen.
Kl. 17 sejler vi tilbage til Faaborg, hvor vi ankommer
kl. 17.40. Kl. 18 spiser vi middag ude i byen - landets
bedste af sin art! Efter middagen går vi tilbage til Bent,
hvor vi fester igennem. Bent serverer rundstykker, når
vi ser lyset. Vi damper efterfølgende hjemad den 7. sept.

Husk lige soveposen!
Tilmelding: S.u. senest den 15. august.

Det bliver sjovt! - en forløber for festen til næste år,
hvor vi alle sammen har 40 års jubilæum!

- Vi er Rotaranerne af 1969!

Med hilsen fra Bent og Knud
Her er lige en kort melding om vort møde d. 5. april:

Mødet i Middelfart forløb hyggeligt som altid. Desværre var
Per forhindret p.g.a. en fæl snue, så vi delte hans platte og
drak hans snaps. Så kan han lære det!
De gode sømandshistorier blev endnu bedre - vi rundede
"pynten" og flere sandheder kom på bordet!
M.h.t. sensommeren fik vi lagt et program. Det bliver spæn-
dende! Der er en dobbelt-fødselsdag i sigte! Bent og Knud
fylder 60 år, henholdsvist d. 2. sept. og d. 28. august. Mere
herom snarest. Én ting er vis:

 
Reservér week-end én d. 6-7. september!

Jørgen har lynhurtigt lagt billeder fra Midedelfart ind på et link: KLIK!:
http://picasaweb.google.com/famjwp/Rotaran2008
Frk. Jensen er nedlagt!
Vores frokostmøde lørdag den 5. april kl. 13 er derfor
flyttet til en anden restaurant:

Holms Anno Domini 1584, Algade 60, Middelfart.

Indtil videre har vi følgende tilmeldinger:
Per - Heinrich - Jørgen - Axel - Leif - Tonny - Knud.

Vi har talt med alle og flere er ude at rejse, eller på anden
måde forhindret i fremmøde. Så vi bliver minimum 7. Det
er ret godt gået! Bl.a hilser Erik og vi ønsker ham tillykke
med de 60 år den 1. april.Forslag til forkostmøde på frk. Jensen i Middelfart
lørdag den 5. april kl. 13.
Så lægger vi planen for sensommeren 2008. 
Giv lyd under "din besked".
Savner du 60-erne en gang imellem? Her er et godt link med
musik, billeder og reportage fra "Den sidste uspolerede generation".
Amerikansk - men også dansk: Klik på:
http://objflicks.com/TakeMeBackToTheSixties.htm


Det strømmer ind med julekort fra nær og fjern og jeg benytter derfor siden her til at
takke mange gange og mine egne varme julehilsener
til jer alle flyder hermed ud i  den kolde og grå decemberluft, hvor de forhåbentligt rammer skærmene inden juleaften.
Glædelig jul allesammen og vi ses til nye
maritime løjer i 2008!


I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår og tak til alle der
har bidraget med initiativer til fælles aktiviteter igennem 2007. Vi skal snart i gang med planlægningen for 2008 og forslag modtages her på vores egen hjemmeside.
Så blev Heinrich Bådsmand´s fotos lagt ind i Billledbogen!

Heirich Bådsmand´s fotos fra Læsø bringes snart på siden her (kig efter dem i venstre kolonne nederst!) det er ikke fordi, jeg har været doven - snarere fordi, Jette og jeg har været 8 dage på Sicilien. Jeg havde en kontrakt og
Mafiaen er nu helt udryddet!

Turen til Læsø med besøg hos Søren og Lisbeth var
en fantastisk oplevelse for de medvirkende. Desværre
kan redaktøren ikke selv berette (var desværre forhin-
dret da min svigermor fejrede de 90 år denne week-end).
Nu venter vi bare på refarat fra de udsendte sø-
folk - og Jørgen Winding er den første med flotte
billeder på linket:

http://www.picasaweb.google.com/famjwp/ROTARAN2007

Klik ind på linket og se søens folk!

Heinrich Bådsmand beretter fra Læsø:

Lisbeth og Søren havde i week-end én d. 7-9 september inviteret alle de
gamle marinere - med deres kvinder - til deres sommerhus på Læsø.
Os der kom, vil sent glemme de oplevelser vi fik. 

Det blev en forrygende week-end. Allerede da vi ankom sent torsdag aften, kunne vi - selv om det var mørkt - fornemme, at det hér var noget særligt! Næste morgen kunne vi se den pragtfulde, store naturgrund, der gik helt ned til vandet. Selve sommerhuset består af et sydvent hovedhus med anneks, hvor der er sol fra morgen til aften. Og sol var der alle dage! Vi spiste for det meste ude, så vi rigtig kunne nyde naturen.

Straks efter morgenmad fredag tog vi til Østerby havn. En rigtig fiskerihavn med ophalerbedding m.v. En kutter var netop ved at blive halet op til reparation. Så provianterede vi i den lokale fiskebutik: Jomfruhummerhaler, krabbeklør og makrel til frokost. Efter et middagshvil afsted til en af de store skove på Læsø, hvor vi samlede kantareller. Det blev til en stor posefuld. Lige en tur på stranden og så hjem til middag med jomfruhummer og sval hvidvin. Det gode Rota-humør meldte sig - de gamle historier blev endnu engang luftet og enkelte nye røverhistorier blev hørt. Drillerier som sædvanligt og det blev ud på de små timer, før alle kom til køjs.

Lørdag var vi først nede og hente Jørgen Winding og hans Anna ved færge-havnen. Dernæst en interessant rundvisning på Saltsyderiet. Så besøg på "Madens Dag" ved "Hedvig´s Hus", hvor der var folkedans og masser af smagsprøver på Læsø-specialiteter. Hjem til frokost. Dernæst besøg på østenden af Læsø - særligt "Danzigmanden" (det hedder det sgu) er et særligt flot naturområde. Herefter så vi Jesper´s (Søren´s søn) nybyggede sommerhus, der netop er sat til salg. Dejligt hus med fin beliggenhed. Besøgte så en gammel Læsøgård med det karakteristiske tag af tang. Huset er i dag museum. Så tog vi til nordkysten med endnu et flot naturområde med de gamle - helt specielle - fiskerhytter. Herefter slappede vi af med en dejlig middag med Læsøspecialiteter - og det blev sent igen!

Søndag. Efter morgenmaden afgang fra Læsø.

Der skal lyde en kæmpe tak til Lisbeth, Søren og Jesper for nogle helt fantastiske dage på Læsø! Det hele gik op i en højere enhed: Det pragtfulde sommerhus - gæstfriheden - den skønne ø - det helt perfekte vejr og ikke mindst det fantastiske kammeratskab!

Vi siger tak til Heinrich Bådsmand for hans levende beretning. Så er det måske næsten til at bære, at redaktøren ikke selv fik disse oplevelser denne gang. Næste gang!

Så går det løs igen!

Gnisten brænder for at invitere os til middag på Læsø i sit sommehus den
8. september. D.v.s. med ankomst den
7-8. september.Søren Van Hvid lover, at middagen bliver varm. Ellers lover han ikke noget. Han fabler noget om nogle øl.
Søren kommer snart med en plan for
indkvartering i - og i nærheden af sommerhuset, alt efter hvor mange der kommer. Aksel har sit eget hus med, har jeg hørt!
Så: Meld dig til hér på hjemmesiden i god tid.
God tid - det er NU!
 
Tag din kvinde med!

Meld dig til arrangementet her på hjemmesiden under "Din besked", hvor den første tilmelding allerede er i hus!Vi beretter fra Ole´s 60 års fødselsdag:
- Se fotos under "mærkedage"!

Langeland! - et fjernt og spændende rejsemål, beliggende i det sydfynske ø-hav. Et stykke uspoleret Danmark og rejsetiden er kun 2 1/2 time uden ventetid og bombetrusler - og så er der forår i februar!
For godt til at være sandt? Jo - men sådan er Langeland nu engang - som dengang for ca. 40 år siden!
Nå - til sagen: Ole er en praktisk mand med niveleringsapparat og borerig - han installerede sgu´ samtlige gæster til overnatning! Har man hørt om det før? ALLE! - Ja, ALLE gæster (næsten) blev til overnatning og man behøvede derfor ikke at lægge bånd på sig selv! Festen gik saft-suseme-mig derudad!
De dér Langelændere forstår at feste igennem!
Og kantinen? - ja, men har man tidligere smagt så gode tarteletter, efterfulgt af rødstegt steg, wok-kylling og pasta? - ja, ikke at forglemme Birthe´s hjemmestegte frikadeller. Alt arrangeret af Hovmesterens bagkvinde: Birthe - Ole Hovmester fes bare rundt som sædvanligt!
Nå - men han blev vist glad og fortrolig med det smarte fadølsanlæg fra Tuborg, som vi gav tillige med et pænt gavekort.
Jo - og Irish Coffee til dessert. Nu var det bare således, at redaktøren kom til at sidde ved en indfødt Langelænder (hun ved, hvem hun er!) og redaktøren blev forsøgt drukket under bordet af denne indfødte kvinde i Ole´s whisky. Redaktøren var smart og sippede kun - og blev næsten til festen ende kl. 4 om morgenen! Ja - til sidst må man jo til køjs! Det sidste jeg så, var de dér underlige sovepose-larver (desværre mandlige), der lå og bugtede sig på køjerne i vores hytte -
Jo! - og nogle få timer senere var vi igen på benene og spiste rundstykker i hovedhytten, mens livet gik sin gang igen på Langeland, hvor deltagerne gradvist listede hjem ad de mindste biveje og gangstier, som ingen andre kender end dem fra Langeland!
Ole og Birthe! - tak for en dejlig fest af den slags som vi søfolk godt kan li´!
Jeg må sige, at Ole så lyset for ca. 40 år siden ... jeg ved ikke? - måske er det fordi, redaktøren kommer fra Fyn? Langeland er dog det fedeste sted!
Jo - og så fik Bådsen og Knud lige fortalt i talen, at den egentlige årsag til at det nu går økonomisk dårligt for Marinen er, at Ole Hovmester over en week-end på Bornholm helt alene ødede
hele budgettet væk til fordel for helstegte mørbradder ad libitum til vennerne, mens kokken var på week-end!
Ole - du vil blive husket!
Vi ønsker Ole hovmester hjertelig tillykke med de 60 år i dag d. 17. februar og vi er en 12 stykker, der glæder sig til festen!Nu fylder Hovmester Ole mindsanten 60 år og inviterer
alle til sin fødselsdag den 17. februar 2007 kl. 13!
Se Ole´s invitation under "Din besked" - og nye billeder
er dukket op fra Ole & Birthe´s sidste fest på Langeland
for 38 år siden. Se nye billeder under "Bagenkop 2"!
Ja, men er det ikke bare fantastisk som det går!Nye "Guldalderbilleder" fra Bornholm er fundet i skunken.
Se "Rønne 2"! 


DER ER KONTAKT MED NYMFEN !
Se under "din besked"I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår! Tak for hyggeligt samvær i året der gik og ligeledes tak for bidrag til hjemmesidens drift.
Rotaranerne er hermed på vej mod nye eventyr i 2007!

Bådsens 60 års fødselsdag på Rønbjerg Færgekro den 2. december blev et tilløbsstykke for Søens Folk og  andet godtfolk. Ialt vel 60 feststemte gæster.

Heinrich - den gamle kriger - var bevæbnet til tænderne med hele 2 orkestre! Der var PS Swing Band´s 4 medlemmer: 2 gitarer, 1 bas og 1 violin. Så var der Orla´s 1-mands band på keyboard og 2 kornetter. En fantastisk lydoplevelse! Sjældent - aldrig - har man hørt så godt jazz og swing. Kan ikke beskrives. Skal opleves. Og det blev oplevet fuldt ud!

Frokostbufféen var særdeles lækker. Alt godt fra havet efterfulgt af små lune retter. Her var ikke sparet og dertil hvid- og rødvin og stabler af øl ad libitum. Derpå kaffe med cognac og henad ved 8-tiden blev der serveret "natmad".

Rota-kliken havde sat sig for enden af ét af de 3 langborde. Det var Per Falkenberg, Søren og Lisbeth, Ole og Birthe samt Knud og Jette. Knud havde i dagens anledning fabrikeret en tale, der vist faldt i god jord. Et par af de gamle historier blev genfortalt og dét fik både Per og Bådsen op af stolen. Historierne blev kommenteret og forklaret og alle fik sig et grin. Så rejste Rotaranerne sig med fruer og gav Bådsen 3 hurra ´er og det lange!

Redaktøren forlod det gode selskab henad 9-tiden om aftenen. Heinrich fortæller, at selskabet fortsatte til henad kl. 23-24, hvor kasserne var tomme. En fantastisk god fest var forbi efter 12 timer! Næste dag hyggede deltagerne sig i den hytte, hvor de dagen før var blevet indlogeret og op ad formiddagen drog gæsterne hjem.
Heinrich har et godt og stort netværk af familie og venner og vi fra Rota er stolte af at være en del heraf.
Kære Heinrich. Tak for en dejlig fest og det var tydeligt, at du nød festen mindst lige så meget som vi andre. Der er billeder fra festen under mærkedage.Vil lige minde jer om Bådsen´s 60 års fødselsdag,
der afholdes på
Rønbjerg Færgekro
lørdag den 2. december kl. 12.30
På gensyn!Nåh ja - så er der lige ROTA-visen.
Overleveret af et medlem fra
den forrige besætning på ROTA til Aksel:

Melodi: Pigerne fra Småland

Når vi forlader Holmen
og stævner ud mod Øst,
vi føler alle savnet,
men vi har dog denne trøst:
Når vi passerer Dragden,
Køge bugt og Falsterbo,
er vejen til vort andet hjem
nu ikke mer´ så stor.
Det var pigerne i Rønne,
det var pigerne på Dam´s.
Det var pigerne på Skovly -
og så dem vi gav lidt kram´s
tra-la-la.


Den blev sunget "LIVE" på Livø og jeg
har lovet Aksel at bringe den her på siden.
Heldigvis er der ingen fra VORES besætning,
der "synger"!Referat fra Livø-turen - se det efter Bådsen´s besked:

Nu er det Heinrich´s tur til at træde ind i de voksnes
rækker! Han fylder 60 i december og inviterer alle til
fødselsdagsfest på Rønbjerg Færgekro

lørdag d. 2. december 2006 til frokostarrangement.

Indbydelse følger senere. Der vi blive tilbudt en
billig overnatningsmulighed.
Reservér denne festlige begivenhed i din kalender!


Livø:

Det var vel nok en dejlig week-end. Helt i den gamle
ånd. Nu skal I bare høre:

De fleste ankom til færgelejet lørdag formiddag. Bådsen var ankommet allerede fredag sammen med Ole Hovmester og Per ankom også fredag. Jørgen var ankommet med egen sejlbåd.
Aksel med rynkeflygel ankom så lørdag samtidigt med Knud og Henrik, mens Tony Regnemand var lidt tidligere på færde. Erik
blev desværre forhindret. Vi fik et lift til Livø med Bådsen´s
nye legetøj, Livø-færgen. Dejligt skiv. Masser af glade turister
ombord. Jørgen Winding tog imod på kajen. Vi blev så installeret
på den gamle skole, der nu tjener som turistbolig. Det var så heldigt, at der i forvejen var opstillet festtelt på grunden.
Efter lidt snakken gik vi så op i "landsbyen", der består af
en købmandsbutik, en kro og forskellige ferieboliger, der alle er
tidligere boliger - og fangelejr - ja og en gammel kirke! Alt
sammen i virkeligt velholdt stand af Skov- og Naturstyrelsen.
Målet var kroen, hvor der blev serveret tag-selv-bord. Først
besigtigede vi lige de gamle fængselsceller! Øen var nemlig op
til omkring 1950 "Ferie-koloni" for mandlige fanger, der var
farlige eller besværlige for myndighederne i land. Bl.a. husede
øen Danmarks dygtigste låse-opdirker. Han kunne komme ind
alle steder. Men kunne åbenbart ikke komme ud fra Livø.
Efter frokost tog vi på en vandringstur øen rundt og vi startede
med et lille museum, der bla.a. havde et kæmpefoto af de tidligere
fanger og personalet på øen. Måske ialt over 200 mennesker.
Alt i alt et helt lille samfund med familie og børn. Derfor skolen
og kirken. Nu til dags besøges øen af ca. 30.000 turister hen
over sæsonen, der slutter til oktober. Om vinteren huser øen
i dag 2 famlier, der bestyrer øens landbrug.
Heinrich havde planlagt en vandringsrute på 3-4 km ind igennem
Troldeskoven og vi havde indtil nu haft strålende solskin. Midt
inde i skoven brød et farligt uvejr løst. Regnen piskede og lynene
bragede. Hagl på størrelse med grønærter skød løs på os. Vi
søgte ly under træerne, men de gav ingen beskyttelse og vi blev
våde som små drukne mus. Så blev det opholdsvejr og vi søgte
skyndsomt tilbage til skolen. Så gik snakken i teltet på forplænen
og hen under aften kom krofatter kørende med Dinér Transportable på ladet - øens eneste køretøj foruden en traktor. Heinrich
havde bestilt en dejlig middagsmenu med vin ad libitum.
Humøret nåede uanede højder og efter middagen trak Aksel sit
rynkeflygel frem og han trak katten i halen resten af natten, mens
vi sang i vilden sky til de gamle travere. Efter en del vin og
desserten Irish Whisky lød Aksel´s musik og koret rimeligt godt.
Jeg gade vide, hvad de andre beboere i husene og på camping-
pladsen tænkte? De sov nok ikke meget med dét støjniveau.
Og tror I det er løwn  - ja, så har vi det hele på båndoptager, for
Knud havde taget et 40 års gammelt bånd med, hvor Mekanikeren
og Damm fra Nymfen havde holdt Jam-Session på bagbanjen en
lørdag eftermiddag på Flådestation Korsør med nogle af vi andre
som kor og på redekam. Aksel´s kattejammer var mindst lige
så godt og ikke mindst en hel del sjovere. Aksel kan faktisk godt
håndtere sådan en harmonika!
Aksel havde fået fat på en gammel ROTA-sang fra den gamle
besætning. Den gik på melodien Pigerne fra Småland. Melodien
vil blive bragt på siden sammen med diverse fotos. Kig i menuen
nederst til venstre.
Dagen derpå ...
Selv om vi nok var gået til køjs op ad morgenen, stod vi alligevel
på benene igen kl. 8 søndag morgen. Jeg vil ikke afvise, at nogle
af os havde et tømrerværksted kørende inde i hovedet og Aksel´s
alkoholmeter svingede lystigt med nålen. Heldigvis skulle vi
først med færgen til fastlandet kl. 11.
Vi fik stablet et morgenkomplet på benene og vi hyggede os ge-
valdigt, fik ryddet op og båret væk. Så forlod vi øen på samme
måde som vi kom. Vi tog afsked på kajen. Som sømand er det
dejligt at tage afsked på kajen. Dét sted, som vi vender tilbage
til, når vi tænker tilbage på turen og det sted, hvor vi mødes
næste gang til Heninrich´s fødselsdag.
Vi siger alle tak til Heinrich for et godt og vellykket arrangement
på hans helt egen Livø! Også en  tak til Aksel for hans
store underholdningsværdi og alle I andre, fordi I gjorde turen
til en festlig og underholdende begivenhed.Afsted til Livø i morgen lørdag
den 26. august!
March-musikken er kun sat på din PC´er i week-end´en.
Selv om vi har vand i knæene, marcherer vi lige Livø rundt.
Det er jo en Ø-lejr med store udfordringer til vores overlevelses-
drifter!

😀  
Så går turen til Livø!

Lørdag d. 26. august sejlen færgen kl. 10, 11 og 12 til Livø. Vi spiser frokost kl. 13. Heinrich står ved færge-
lejet og tager imod. Sejlturen varer ca. 20 min. og vo-
res
  
kahytter er ca. 5 min. gang fra færgelejet.
 
I finder færgen i Rønbjerg Huse ca. 12 km. syd-sydvest for
Løgstør iflg. Danmarkskortet og
www.krak.dk

Fra syd: Motorvejen fra Randers mod Ålborg. Efter
Hobro ved Rold Skov køres fra mod Rønbjerg ved Ladelund/Haverslev. Søg efter Rønbjerg Huse på Krak.

Bådsen har sendt e-mail med oplysningerne ud til alle
med e-mail adresse.

På gensyn allesammen!Livø-turen den 26. - 27. august kører som planlagt
for fuld skrue og med bred tilslutning.
Alle har modtaget programmet. Alligevel vil vi
her på siden snarest bringe programmet i store
linier og med praktiske oplysninger.
Ses!


Se billeder fra Per´s 60-års fødselsdag under "Fotogalleri" i
menu´en nederst til venstre.

Og nu til LIVØ!:

Det går fint med tilmeldingen. Følgende gaster har meldt
sig på turen 26. - 27. august:

Per Falkenberg
Heinrich Hammersholt
Aksel Henriksen
Erik Kristensen
Tonny Nielsen
Ole J. Rasmussen
Henrik Rønberg
Knud Vinther
Jørgen Winding

Desuden overvejer Bent Fischer og Knud Nielsen

Det nærmer sig fuldt hus! Vi glæder os!

😀  
Per Falkenberg ønskes hjertelig tillykke med sin 60-års fødsensdag,
der afholdes i København i morgen, lørdag den 25. marts 2006.


 Se Bådsen´s Livøprogram i august  under "din besked"!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak for et godt kammeratskab med  gode stunder sammen
i løbet af det gamle år og alle ønskes et godt og lykkeligt
nytår 2006, hvor det ser ud til at vi ses til flere store begivenheder. (Se nærmere under "Din besked").


Overført meddelelse fra "din besked":

Per inviterer alle til sin 60-års fødselsdag i marts 2006. Vi siger mange tak for
indbydelsen.
Han udskriver tillige en konkurrence: Den hurtigste vinder 5 øl, når han kan
påvise en fejl ved NK´s billede af Rota P538!Glædelig Jul!😀 Heinrich Bådsmand har sat kursen til Livø for os i week-end´en den 25 - 26 - 27 august 2006. Sæt X i din kalender!

Heinrich har reserveret skolen på Livø i week-end´en uge 34,
hvor alle er velkomne. I januar vil Heinrich sende materialet
ud til alle og er tilslutningen i orden, vil vi afholde et frokost-
møde i maj, hvor detaljerne skal planlægges. Frokostmødet
kan passende afholdes på  det centrale fr. Jensen i Middelfart.
Tidspunktet i august ligger fast. Der er ikke andre ledige tider.
Se Bådsen´s meddelelse under "Din Besked".
Bådsen har lagt an til landing på Livø i 2006 efter pejlingen på vort møde i land på Frøken Jensen d. 4. september 2005.

Heinrich mangler et par styrmænd til det praktiske. Kom frit frem!
Turen skal planlægges og koordineres. Der er værnepligt. Meld dig NU hos Bådsen!
😀Rotaranernes frokostmøde søndag d. 4. september 2005:

Søndagsfrokosten på 😘Frøken Jensen forløb planmæssigt.
10 mand mødte op:
Erling (NK), Henrik, Ole, Jørgen, Bent, Leif, Søren, Knud,
Aksel og Per.
Der blev samlet ind i Knud´s lomme til drift af hjemmesiden for
det næste år med kr. 300 og til Balsved´s flotte hjemmeside for
den Danske Flåde med andre kr. 300. (
beløbet er overført til Balsved´s
konto nr. 0518-0000107764 til brug for arbejdet med
www.Navalhistory.dk ). 
Frøken Jensen befandt sig i kulturhuset med en fin udsigt til
de 2 broer over Lillebælt og en flot lystbådehavn.
Menuen var Ø-burgere og Kulturmix med fadøl. En farlig
blanding! Nå. Det gik helt fint og efter frokosten invaderede
vi så Guldkronen i midtbyen, hvor vi drak halve af hele-  hele
og halve fadøl, alt imens vi forvirrede servitricen. Hun fortalte
om husets regler for karantæne, men vi slap.
En herlig eftermiddag i blændende sol og nær de 30 grader.
Hvad der mere skete? - Hvad ved jeg? Fortæl, fortæl hvad
der skete, efter at Erling og redaktøren forlod det gode selskab!
Der blev fotograferet. Alle indsendte fotos vil blive bragt råt
for usødet. Se de første billeder. Gå til menuen ude til venstre
helt forneden.
Det blev vedtaget at følge Heinrich´s Livø-plan for en weekend
i 2006. Vi vil ha´ lejrbål på stranden, snobrød og sodavandsfest🤒.
Heinrich: Kan du levere varen i starten af september 2006?

Rotaranerne gør det igen!:
Besked fra Henrik Rønberg om frokostmøde
søndag den 4. september 2005 kl. 12

Hej. Så ligger det fast med en lille hyggelig frokost
hos "Frøken Jensen" i Middelfart (Se hjemmesiden
www.frokenjensen.com ). Vi mødes ca. kl. 11.30.
Alle er inviteret og alle er velkommen.

Togtider:

IC-tog nr. 933 fra København kl. 9.30
IC-tog nr. 124 fra Århus kl. 10.07

Jeg glæder mig rigtigt meget til at mødes med jer!

Hilsen Henrik Rønberg
Besked fra Ole overført fra "Din besked":

Hej med jer.
Er der interesse for at mødes i weekenden den 3-4 september? Så giv jer til kende. Skal det være hele weekenden eller kun en frokost?

Hilsen Henrik, Jørgen og Ole

N.B. Ring til én af os. I skulle alle have vores tel.nr.

Besked fra Jørgen overført fra "Din besked":

SÅ SKER DER NOGET!
Søndag den 4. september skal vi mødes (vi håber på Sydfyn).
Ole Hovmester vil finde et sted.
Når vi ved mere, kommer det pr. telf. eller e-mail.
SÆT
X I DIN KALENDER NU!

M.k.h.
Ole, Henrik og Jørgen


Mødet i 2005 bliver måske alligevel til noget!
Følg debatten under "Din besked".


Møde i 2005 er aflyst.
For få af Jer har været interesseret.
Kommentarer kan gives under "din besked".

I kan hele tiden komme med forslag til møder, træf, beskeder
og oplysninger, som I gerne vil have ud igennem hjemmesiden.
Vort fine møde i oktober sidste år står stadigvæk klart i hu-
kommelsen og et møde medio 2005 har nok været for tæt på
denne begivenhed. Vi ser lige tiden an m.h.t. tidspunktet for et
nyt træf.

FRIST for alle besvarelser
angående planlægningsmøde
og forslag til TRÆF er
2. april.
Lad os få nogle forslag eller
accepter til følgende:


Skal vi have nyt
planlægningsmøde?


Her i foråret skal vi planlægge, om vi skal
have en årlig sammenkomst. Livø Jazzfestival
er muligvis uden for rækkevidde i år, idet vi ikke
kan finde overnatningsmuligheder på øen.
(kun telt er muligt).😎

Dog
: Det er muligt at overnatte på fastlandet.
Sidste båd sejler kl. 1.30 iflg. Heinrich.🤩

- ELLERS skal vi jo finde på noget ANDET? 

(Gå til forslag under "Din besked")😀 Se billeder fra turen til Frederikshavn - KLIK
på Frederikshavn 04 - 1, 2 og 3 samt store
billeder i margin til venstre.


Meddelelse af 25. oktober 2004:

Vort 1. arrangement efter 35 år er nu fuldført med stor succes.
Vor week-end i Frederikshavn går nu over i hukommelsen som
et kært minde om vort kammeratskab ombord på Rota og Ran.
En stor tak til chefsergent Claus Gustafsen, Flådestation 
Frederikshavn for hans interessante foredrag om Søværnet i
dag og for hans rundvisning på Flådestationen og ombord på
et Standard Flex skib.

Ligeledes en stor tak til orlogskaptajn Tage T. Jensen - T.T.
og til NK Erling B. Pedersen samt Regnskabsfører Tonny
E. Nielsen - Regnemanden - for deres deltagelse i middags-
selskabet om aftenen på Penna´s Restaurant. En mindeværdig
og bevægende begivenhed, hvor alle fortalte om sig selv over
de sidste 35 år og hvor de gamle og sjove historier blev luftet.
Det hele var næsten for fantastisk til at være sandt - men det
skete!
Søvn fik vi jo ikke så meget af og Regnemandens morgenvæk-
ning, hvor han sparkede dørene ind på Vandrerhjemmet i
Frederikshavn til vores kahytter, vil gå over i historien.
"REJSE, REJSE UD AF KØJERNE"!! "REJSE, REJSE UD
AF KØJERNE"!! med piften i bådsmandspiben og den efter-
følgende mønstring foran vandrerhjemmet, fik os virkeligt til
at føle os hjemme igen. Den Regnemand er en fantastisk
opfindelse og han tog turen med os i toget tur/retur Skander-
borg. Såfremt Søværnet aldrig har takket ham for hans
indsats over mere end 40 år, skal vi hermed gøre det. Han
har godt fat om sagerne - stadigvæk!
Morgenbordet på vandrerhjemmet var som ombord på Rota.
Det føg over bordet med friske bemærkninger, hvor alle gav
hinanden en god omgang venskabelig røg.
Et nyt møde blev berammet i 2005 på Livø i forbindelse med
Jazz-festivalen i starten af august. Vi vil i god tid bearbejde
programmet og eventuelt tidspunktet for næste møde.
Ligeledes blev det besluttet at fortsætte hjemmesiden for 1 år
ad gangen, hvortil alle gav en skærv. Tak for det.
Togturen hjemad var en hyggelig begivenhed med småblundren
undervejs. Gasterne var blevet lidt matte i koderne, men ikke
mere end det plejede at være i 1969. Gutterne steg af undervejs,
nøjagtig i modsat rækkefølge af lørdagens påstigning på toget.
Alle fik sagt tak for turen til hinanden.

Tak til alle - Det er godt gået af Søværnets Grå Guld!

Nu kommer der en tid, hvor alle vil sende fotos til redaktøren
af hjemmesiden og så vil vi lave en god og fyldestgørende
reportage over week-end´ens begivenheder.
Jeg mangler fortsat billeder fra Bornholm!

Vi var kede af de 3 frameldinger vi fik til turen, men i lyset
af årsagerne hertil, er dette naturligvis fuldt forståeligt.
Alle er velkomne til næste Treg.

Mange hilsener og tak for sidst!

Knud V.
Yes! - så kører toget til Frederikshavn
på lørdag d. 23. oktober -hvis nogen
skulle have glemt det!

Ses!
Knud V.Besked d. 6. oktober 2004:
Alle tilmeldinger er nu på plads og endelig reservering er
foretaget hos DSB, Vandrerhjemmet i Frederikshavn og
Penna´s Restaurant kl. 19. Endvidere er antal deltagere
meddelt Flådestationen i Frederikshavn.
Vi bliver 17 til middag og 14 til overnatning. Næsten
fuldt hus. 
Afbud: Bødkeren Preben er blevet opereret i benet.
Henning Vesterlund (Vimmer) p.g.a. uforudset begivenhed.
Uklart om orlogskaptajn Tom Holst-Christensen (1. kaptajn
på Rota) kan komme, men er inviteret af Per Falkenberg.
Til de der ikke ved det:
Orlogskaptajn T.T. Jensen, NK Erling Pedersen og
Regnemanden Tonny Nielsen deltager.  Regnemanden
overnatter i enkeltkahyt på vandrerhjemmet sammen med
vi andre. Det er Regnemandens opgave at purre os søndag
morgen! Ligesom i gamle dage. Det bliver skægt!

På gensyn d. 23. oktober i toget
Knud V.
Besked d. 21. september 2004:
Over halvdelen af Jer har henvendt sig med tilmelding
allerede nu på baggrund af beskeden på hjemmesiden.
Alligevel sender jeg nu et brev til alle med print fra
hjemmesiden. Bliv derfor ikke forvirret, såfremt du
allerede har tilmeldt dig, men ikke alle har Internet-
adgang. Vi regner jo med fuldt hus, når alle har fået
programmet tilsendt pr. post. 
Jeg har i dag bekræftet vores ankomst til Frederiks-
havn Vandrerhjem og Pennas Restaurant. Dog mang-
ler vi jo blot det endelige antal deltagere.
Se programmet nedenfor:

Besked d. 14. september 2004:
(Tilføjelse nedenfor d. 15. sept. ang. besøg på Flådestationen)

Hermed forløbet af vor sammenkomst i korte linier:

IC-tog nr. IC128 fra Kbh. Hovedbanegard kl. 9.00 d. 23.10.04
Ankomst til Frederikshavn kl. 15. I hopper på toget undervejs.
Heinrich har pladsbilletter til alle, der melder sig til turen.
I får pladsbilletten på toget. Husk at medbringe lidt humle.
Se afgangstider fra forskellige byer nedenfor.

Ankomst kl. 15 til Frederikshavn banegård. Med taxa til
Frederikshavn Flådestation. Ankomst her til kl. 15.30.
Afgang kl. ca. 17.30 og

Installering på DANHOSTEL Frederikshavn Vandrerhjem.
Omklædning til middag.
5-mands banjer m.bad ialt kr. 450. Pr. mand kr. 90 + morgenmad
kr. 46. Ialt kr. 136 pr. mand.

Middag kl. 19 på "Pennas Restarurant" der ligger ved
lystbådehavnen Rønner Havn ca. 3 km. fra centrum.
3-retters menu til kr. 249 + øl (kr. 19) eller husets vin (kr. 142).

Orlogskaptajn T.T. Jensen er med som hædersgæst og
alle vi andre skillinger sammen hertil (kr. 20 - 25 pr. mand).

Tilbage til toget søndag formiddag. Afg. kl. 12.08.

Al transport foregår med 8-mands taxa´er. Det koster
en 20´er pr. mand hver gang. Det er jo billigt.
Ha´godt med 20´ere i lommen. God idé. Også til afregning
på restauranten.

Togtransport tur/retur incl. reservation: kr. 185,- fra Ålborg -
kr. 398,- fra Århus - kr. 526 fra Vejle - kr. 594 fra Odense -
kr. 660 fra Næstved - kr. 660 fra Ringsted - kr. 682 fra Kbh.
Togtider den 23. oktober mod Frederikshavn:
Kbh. Hovedbanegård kl. 09.00
Næstved til Ringsted kl. 09.05
Ringsted kl. 09.37
Slagelse kl. 9.52
Korsør kl. 10.01
Odense kl. 10.31
Vejle kl. 11.23
Skanderborg kl. 11.55 
Aarhus kl. 12.14
Aalborg kl. 13.48

Turen komplet til ca. kr. 1000 pr. mand.

Selv om I har sagt "ja" til turen, skal I tilmelde Jer endeligt nu
og inden udgangen af september. Ring/skriv til Heinrich eller
knud V.

Tilføjelse d. 15. sept.:

Besøget på Flådestation Frederikshavn er nu godkendt af
chefsergent Claus J. Gustafsen.
Kl. 15.30 ankommer vi til Flådestationen direkte fra banegården
i Frederikshavn. Vor bagage opmagasineres i aflåst mødelokale.
Gustafsen fortæller over ca. 1 time om Søværnet i dag.
Herefter rundvisning på flådestationen og på de skibe, som
er i havn, så som et Standard Flex og et Inspektionsskib.
Desuden får vi lejlighed til at se den nye fregat Absalon
fra kajsiden. Den er under klargøring. Et flot og spændende
skib, som I sikkert har læst om i aviserne.
Kl. 17.30 afgang til Frederikshavn Vandrerhjem for omklædning
til middag. Afgang kl. 18.40 til Pennas Restaurant.
Menu:
Forret: Varmrøget laks m.salatbund og rejer og asparges, flute.
Hovedret: Wienersnitzel af svinemørbrad, pommes saurtes,
grønærter og skysovs.
Dessert: Valnøddetærte med creme fraise eller is samt kaffe.
Pris: kr. 249. Øl kr. 19. Husets rødvin 1/1 kr. 142.

På snarligt gensyn!
Knud 

PS: Jo - SÅ FANDT VI REGNEMANDEN!
Tonny E. Nielsen er pensioneret fra Søværnet på 4. år efter
43 års tjeneste. Still going strong - nu som kommunalpolitiker.
Han kan sikkert få de kommunale rødder til at rubbe neglene!
Regnemanden tager turen med tog fra Skanderborg.

Besked d. 11. september 2004:

Lige en hurtig melding om vor sammenkomst d. 23. - 24. oktober:
Flådestationen har ikke faciliteter længere til overnatning og
middag, men vil meget gerne give os en rundtur på flådestationen
lørdag eftermiddag.
Jeg er p.t. i kontakt med DANHOSTEL Frederikshavn Vandrer-
hjem angående overnatning.  5-mands værelser m/bad kr. 450,-
Morgenmad kr. 46,- - ialt kr. 136 ,- pr. mand så dét ta´r vi!
Mulighed for middagsselskab på vandrerhjemmet. Får menu-
forslag i næste uge. Har talt med T.T. Det var  - lidt rørende.
Har fået mail fra Erling Pedersen (NK-Rota) - se hans hilsen
under "din besked". Heinrich har undersøgt dét med DSB.
Har efterlyst "Regnemanden".
Så - kære venner: I næste uge har jeg køreplanen parat med
budget. Regn med kr. 500,- for overnatning og middag samt
kr. 500,- i DSB-transport. Ialt kr. 1000 + - . Det er kr. 28,60
pr. år i de 35 år vi ikke har set hinanden!

Knud

Besked den 28. august 2004:

Jeg har haft en travl periode med sommerferie og
messedeltagelse på Formland i Herning. Jeg ser
en stigende besøgsfrekvens på hjemmesiden.
Derfor: Vor week-end d. 23. - 24. oktober står fast!
Heinrich planlægger DSB-detaljerne. Jeg tager mig
af resten. D.v.s. vort besøg på Flådestation Frederikshavn
og middag om aftenen d. 23. oktober.
I skal melde Jer til turen hos Heinrich eller hos mig på
 86 92 85 22,
såfremt I ikke allerede har gjort det. Når I har meldt
Jer til turen, får I besked om detaljerne i god tid.
Løft knoglen og ring til mig hvis I vil vide noget mere
lige nu!
Sådan som det ser ud nu, kan alle deltage ifølge Heinrich,
og i følge de tilbagemeldinger, som jeg har fået.
KnudHej allesammen!

Besked den 05.07.04:

Planlægningsmødet i Børkop forløb planmæssigt. Ole blev
desværre syg og kom ikke. Vi var 8 mand, der hilste på hin-
anden efter en lang orlov på 35 år. Det var både rørende og
sjovt. Latteren rungede omkring bordet i løbet af eftermiddagen
og alle havde deres "gamle jeg" i behold. Et ekko fra søndagens
latter hænger endnu over Børkop by.
Refarat af mødets beslutninger bringes lidt senere sammen med
informationer om vort møde i oktober. Vi skal lige have tingene
på plads med folk fra Søværnet. Der bliver tale om en togtur,
der starter i København om lørdagen. Toget bevæger sig igennem
hele Danmark og ender i Frederikshavn. Alle står på toget, hvor
de har lyst. Om eftermiddagen ender vi saa på Frederikshavn
Flådestation. De enkelte detaljer til udflugten skal først undersøges
og planlægges. Det bliver en "rystesammen" togtur med aktivite-
ter på flådestationen i Frederikshavn. Vi kan love, at turen over
week-end´en bliver interessant!

Tidspunkt: Der var stemning for week-end´en 23. - 24. oktober.
Vi holder 2 andre week-end´er åbne: 16. - 17. oktober og
30. - 31. oktober.
 
Alle må gerne allerede nu melde tilbage, saafremt man ikke kan deltage
i én af de anførte week-end´er.
Vi kommer snarest tilbage.

Se billederne på sidens afsnit Møde 04.07.04!
Hej allesammen!

Besked den 30.06.04:

Følgende har tilmeldt sig til planlægningsmødet
hos Kokken Leif i Børkop,
søndag d. 4. juli kl. 12:

Leif, Henrich, Knud V., Per, Ole, Søren, Bent,
Axel og Knud N.
Ialt 9 tilmeldinger. Vil flere med til mødet, skal de tilmelde sig
senest torsdag d. 1. juli.
På planlægningsmødet vil vor week-end i sept./oktober blive
fastlagt og besked herom med refarat af planlægningsmødet
kommer her på siden efter mødet.

På gensyn!
Knud
Hej allesammen!

Nu har Heinrich og jeg fundet alle besætningsmedlemmer
og denne hjemmside
www.123hjemmeside.dk/ROTA-RAN  
bliver vort mødested med billeder og oplevelser fra dengang og
ikke mindst fra nu!

Vort første planlægningsmøde er nemlig berammet til
søndag den
4. juli 2004 hos kokken i Børkop kl 12,
hvor kokken Leif vil byde på en mindre frokost.
Alle er inviteret. Giv venligst besked til Heinrich
eller til undertegnede om I kan komme. I har fået adresse-
listen pr. e-mail, eller den kommer pr. post til de, der
endnu ikke har en e-mail adresse.

På planlægningsmødet vil vi arrangere et møde, hvor alle
forhåbentligt vil deltage over en week-end i oktober måned
i år. Det kunne også blive week-end´en den 11-12. september.
Hold derfor kalenderen åben. Efter planlægningsmødet vil vi
gerne have svar fra alle, hvilken week-end I hver især kan komme.
Dén week-end hvor de fleste kan komme (forhåbentligt alle)
bliver den udvalgte week-end.

Alle ser frem til at møde hinanden. Det bliver sjovt og spændende!

Hej så længe.

Knud Vinther

Denne hjemmeside kan også bruger til din besked.
Klik på "din besked" ude i menuen til venstre og
skriv din besked her, så vi alle straks kan se den.