ØKONOMI
Det er altid sømanden, der trækker det tunge læs i et hav af omkostninger
Hjemmesidens økonomiske drift.
www.rotaran.dk er besætningens egen hjemmeside og
som sådan fælleseje. Driftsudgifterne betales ligeligt af
aktive besætningsmedlemmer.

Log d. 05.07.16:
Garantisummen er d.d. kr. 2267 til hjemmesidens drift.
Hjemmesiden er betalt for 2016.
Hjemmeside-administrationen har idag givet et 12 års fødselsdagstilbud: Betal for ét år og få et ekstra år.
Det har jeg købt for kr. 911 incl. ekstra billedsider, domænenavn og moms.
Vores hjemmeside forlænges derfor automatisk og betalt
til og med 2018.
Garantisummen er herefter kr. 1356 og med dette beløb
rækker hjemmesidens drift til og med 2019, der er vores 50-års jubilæumsår. Jeg vil sig, at vi har gjort det godt!

Log d. 30.11.15:
(se tillige nederst i det røde felt pr. 14.12. og 30.12.2015)

Driften af hjemmesiden 2016.
6 betalende medlemmer var mødt op til julefrokosten 2015:
Heinrich - Knud - Søren - Henrik - Per - Aksel
der hver især betalte kr. 150 til hjemmesidens drift.
Årsprisen er fortsat ialt kr. 811.
Søren donerede blomsteropsats til Bents båre.
Andre medlemmer, der ønsker at deltage i hjemmesidens drift, kan fortsat indbetale et bidrag til konto i Danske Bank, mærket med indbetalers navn, til konto nr. 3409-16530948.
Foreningens garantisum, overført fra 2014, er kr. 1878 plus kr. 89 fra indbetalingen i år. Ialt kr. 1967. Beløbet henstår til senere brug. Herunder hjemmesidens drift eller ekstra fornøjelser.

14.12.2015: Jørgen har d.d. indbetalt kr. 150, der overføres til garantisummen på nu Ialt kr. 2117.
30.12.2015: Ole har d.d. indbetalt kr. 150,- der overføres til
garantisummen på nu ialt kr. 2267.


Log d. 05.01.15:

Godt nytår!
Erik Elektriker har d.d. betalt kr. 300 i gebyr for 2015.
Driften er betalt for 2015 og underskud fra 2014 er dækket ind.
Garantisum overført fra 2014 er kr. 1578 og med kr. 300 i dag er
garantisummen nu kr. 1878. Nok til 2 års drift, eller ekstra fornøjelser.

Log d. 25.11.14:

Driften af hjemmesiden i 2015.
Til julefrokosten var fremmødt 7 og heraf 6 betalende medlemmer. Én ville betale til netbank, mens 5 betalte kontant kr. 150,- hver. Der kom således kr. 750,- i kassen og forventeligt kr. 150 til netbanken. Det er ialt kr. 900,-
Driften af hjemmesiden vil beløbe sig til kr. 811,- i lighed med tidligere år, idet vi ikke forventer prisstigninger.
Forskellen kr. 89,- bliver brugt til at reducere tabet i 2014 på kr. 211.
Tab til rest kr. 122. Knud eftergiver hermed dette tab og
Garantisum er derfor fortsat kr. 1578 og driften er betalt for 2015.
Driften er samtidigt sikret i 2016 og 2017 ved Garantisummen.
Jørgen´s indbetaling kom i dag på kr. 200 med tak. De overskydende kr. 50,- går direkte ind på garantisummen, der nu er kr. 1628.
 

Log d. 07.09.14:
Axel har indbetalt kr. 100. Manglende kontingent i 2014 er nu
nede på kr. 211. Vi mangler indbetalinger fra 2 brave søfolk!
Garantisummen er fortsat kr. 1578. Skulle der mod forventning
ikke blive indbetalt 2 kontingenter fra 2 søfolk, vil garantisummen
blive reduceret til kr. 1367 ved udgangen af 2014.

Hjemmesidens drift for 2014.
Garantibeløbet overført er kr. 1289 minus manglende kontingent kr. 211 for 2013. Garantibeløb herefter er kr. 1078.
Kontingent for 2014 er fortsat kr. 100 pr. medlem, idet prisen for hjemmesiden igen er kr. 811 for 2014.
Til julefrokosten d. 22.11.2013 har følgende medlemmer betalt kr. 200:
Søren - Per - Heinrich - Knud. Ialt kr. 800. Heraf går 400 kr. til kontingent og kr. 400 til garantibeløb.
Garantibeløbet er nu på kr. 1478 og der er indbetalt kr. 400 i kontingent.
Vi mangler derfor fortsat kr. 411 i kontingent for 2014, der forfalder til betaling d. 20.01.2014, når hjemmesiden skal betales.
Vi ser frem til indbetalinger fra flere medlemmer inden d. 20.01.2014 og et eventuelt manglende beløb vil blive modregnet i garantibeløbet.
Tilføjelse 8 dec. Modtaget kr. 200 fra Jørgen, hvoraf kr. 100 går til garantibeløbet. Tak til Jørgen.
Garantisummen er herefter kr. 1578 og der er indbetalt kr. 500 i kontingent for 2014.
Manglende kontingent for 2014 er nu kr. 311.

Log d. 20.01.14:
Faktura på hjemmesiden er d.d. betalt med kr. 811,00
Garantisummen er tilsvarende reduceret med kr. 311 og er nu kr. 1267.
Vi mangler således kr. 100 i årsgebyr for 2014 fra 3-4 medlemmer.
Kr. 100 kan indsættes med navn på konto i Danske Bank 3409-16530948.
Kr. 100 modtaget fra Ole med mange tak d. 05.02.14. Der er nu indbetalt ialt kr. 600 i kontingent. Vi mangler fortsat kr. 211 fra 2 medlemmer og
garantisummen er kr. 1367.Hjemmesidens drift for 2013 er nu betalt d. 20.01. 2013 og prisen er
fortsat kr. 811.
Per har sidste år indbetalt et garantibeløb på kr. 1000 for 2013 og har desuden tilsendt kr. 10 0. Søren har indbetalt kr. 400, hvoraf kr. 100 går til 2012-regnskabet og har altså indbetalt kr. 300 for 2013. Jørgen har indbetalt kr. 200 og Heinrich og Knud har hver ind betalt kr. 100.
Resultat: Der er indbetalt kr. 500 i kontingent og Per´s garanti på kr. 1000 er forøget med kr. 300 fra Søren og Jørgen. Ialt kr. 1300. I 2012 blev der indbetalt kr. 700 i kontingent og der mangler således kr. 11 1, der går fra garant ibeløbe t på kr. 1300. Garant ibeløbet er så 1189 herefter. I 2013 mangler vi forsat kontingent fra 3 medlemmer, idet de r er indbetalt kr. 500 i kontingent af prisen på kr. 811.
Status er således , at vi fortsat har garantibeløb for driften i både 2013 og i 2014 idet vi takker garanterne, Per, Søren og Jørgen - og senest Ole, der har bidraget med kr. 200 og således er garant med kr. 100.
Nu er garantibeløbet så på kr. 1289 og der er indbetalt kr. 600 i kontingent. Tak til Ole!

Vi påregner således indbetaling fra mindst 2 hardcore-medlemmer af
besætningen . Kontingentet på kr. 100,- kan indsættes på konto i Danske Bank, 1594-16530948. Betalinger vil blive registreret nedenfor

Følgende har betalt kontingent: Per, Søren, Jørgen, Heinrich, Knud og Ole.
Hjemmesidens drift for 2012 er nu betalt d. 20.01.2012 og prisen er steget til kr. 811.

Til betaling pr. 20.01.2012:
Sidens pris er fortsat den samme. D.v.s. kr. 771 fordelt
mellem ca. 8 aktive medlemmer.
Jeg foreslår derfor, at I hver især indsætter kr. 100 på kontoen i
Danske Bank reg.nr. 1594 - konto nr. 16530948 med jeres navn
påført. Jeres navne vil så blive nævnt nedenfor i takt med at
betalingerne indløber.
Over/underskud vil blive reguleret til næste sammenkomst.


Følgende medlemmer har betalt: Per - Heinrich - Knud - Ole - Jørgen -
Søren - John Pedersen/Bombe

Betalingsgaranti udstedt af Per, indtil alle medlemmer har betalt.
Hjemmesidens drift er således på plads og den fortsætter uændret.
Regnemand Tonny er udnævnt til betalingsfrit æresmedlem fra og med
2011, idet Tonny nu er livstidsinviteret som befalingsmand.


Til betaling pr. 20.01.2011:
Sidens pris er fortsat den samme for 2011. D.v.s. kr. 771 fordelt
mellem ca. 10 aktive medlemmer. Ole er fritaget også denne gang.
Jeg foreslår derfor, at I hver især indsætter kr. 80 på kontoen i
Danske Bank reg.nr. 1594 - konto nr. 16530948 med jeres navn
påført. Jeres navne vil så blive nævnt nedenfor i takt med at
betalingerne indløber.
Over/underskud vil blive reguleret til næste sammenkomst. 

Følgende medlemmer har betalt: Knud - Heinrich - Jørgen - Ole - Erik - Aksel - Per, der har dækket hjemmesidens underskud ind.


Ændring pr. 21.01.2010:

Sidens grundpris er nu kr. 499. 
Siden er blevet udvidet med plads til endnu 200 billeder mod en merpris på kr. 116. Desuden skal vi fremover betale kr. 156 p.a. fordomænenavnet  www.rotaran.dk . Ialt kr. 771 om året. 

Prisen vil derfor være kr. 65 pr. besætningsmedlem i 2010.

Følgende medlemmer skal betale kr. 65 for 2010:
Tonny - Jørgen - Heinrich - Bent - Knud
Tonny - Heinrich - Bent  - Knud - Jørgen har betalt d. 24.01.2010.

Følgende medlemmer skal betale kr. 15 for 2010, idet medlemmerne
har betalt kr. 50 forud:
Erik - (Ole fritaget) - Per - Aksel - Leif - Søren - Max - Henrik
Per - Leif - Søren har betalt d. 24.01.2010.
Max har betalt. d. 03.02.2010.

Beløbene kan indsættes på konto i Danske Bank: 1594-16530948


Bortset fra prisen, der nu er ændret, gælder følgende bestemmelser af 15.09.2009 fortsat:
Prisen pr. år for drift af hjemmesiden er sat op af udbyderen 123hjemmeside.
Prisen er nu kr. 499,00 om året. Det svarer til, at hvert enkelt medlem betaler kr. 50 p.a. Såfremt ikke alle betaler, må de øvrige medlemmer så betale forskellen. I modsat fald nedlægges hjemmesiden automatisk og vil ikke genopstå igen. I dette tilfælde, ville de der har betalt, få refunderet deres betaling.
Skulle der ét år være indbetalt for meget, vil det overskydende beløb blive modregnet i næste års betaling.
Når tiden nærmer sig for betalingen, vil dette blive varslet på siden "Din besked".
Ikke alle - langt fra alle - har betalt til hjemmesidens drift i 2009. Under "Din besked" kan man se, hvem der har betalt og hvor meget der er betalt. Jeg dækker forskellen for 2009 og håber så, at besætningen senere vil betale det manglende gebyr for 2009.
Jeg dækker ikke forskellen fra 2010 og fremover og manglende betaling vil resultere i, at siden nedlægges. Sidens drift er således en fælles pligt og til fælles glæde.

Besætningen kan indbetale hjemmeside-gebyret kr. 50 p.a. på
giro-konto i Danske Bank 1594-16530948, mrkt. med navn.


Skrevet af Knud, d. 13-05-2009
Drift af hjemmesiden www.rotaran.dk for 2009:
Jeg kvitterer hermed for modtagelsen af bidrag kr. 50,- fra Ole Hovmester, Jørgen Winding,  Erik Elektriker, Bådsmand Heinrich, Tonny Regnemand og NK Erling Bach Pedersen med særlig tak til de 2 sidstnævnte for moralsk- og økonomisk opbakning.


Skrevet af Knud d. 22-10-2009
Der blev afregnet for gaver til Nymfen og til hjemmesesidens drift på Christiansminde ved vort 40 års jubilæum som følger:

Gaver og T-shirts med logo: Nedrundet pr. deltager kr. 100
Hjemmeside p.a.: kr. 50

Følgende medlemmer havde betalt kontigent for hjemmesiden for 2009:
Erik, Jørgen, Heinrich, Ole, Tonny, Knud.
Følgende medlemmer var i restance for kontingent:
Per, Aksel, Leif, Bent, Søren, Max.

Følgende beløb blev betalt:
Max kr. 200 - Aksel kr. 200 - Tonny kr. 150 - Leif kr. 200 - Jørgen kr. 100 - Erik kr. 150 - Søren kr. 200 - Per kr. 200 - Heinrich kr. 100 -
Ole kr. 100 + 2 års kontingentfritagelse/kr. 200 - Bent kr. 150.

Alle fremmødte har nu betalt for hjemmesidens drift i 2009.
Følgende medlemmer har betalt forud for hjemmesidens drift:

Erik for 2010 - Ole for 2010 og 2011 - Per for 2010 - Aksel for 2010 -
Leif for 2010 - Søren for 2010 - Max for 2010.

Følgende medlemmer skal primo 2010 betale for hjemmesidens drift
for 2010:
Tonny - Jørgen - Heinrich - Bent - Knud