Fotoalbum

Tonny Regnemand´s søn, løjtnant Troels Tamstrup Nielsen ved ROTA på Flådestation Korsør.

ROTA navnebrædt og heraldik.

ROTA er Søværnet´s nyeste skib, der her testes i hård sø. Skibet er meget sødygtigt. Ruller dog en del, når søen kommer ind på tværs.

Gummibåden er Rota´s vigtigste "våben", der anvendes under bjergning, investigering, afvisning og søredning. Gummibåden sættes i vandet agter og bjerges ombord igen på samme måde.

Lige en flot solnedgang til søs.

Rota får proviantering på en iskold dag i Frederikshavn, januar 2010.

P525 ROTA januar 2010.

P525 ROTA ind fra agter. Den nye patruljebåd skal naturligvis vises fra alle sider!

På is-rekognisering omkring Læsø.

Spændende havfoto, der viser den begyndende is, der overskyller det mere isede stykke hav.

Overisning er altid en fare ombord. Vægten stiger enormt og det er vanskeligt at banke is på et glasfiberfartøj!

Isen tager til i Frederikshavn i januar 2010. Visse steder er isen 20 cm tyk. Rota har tilladelse til at sejle i 10 cm tykt is. Ret godt må man sige!

Heldigvis er de 2 statsisbrydere under Søværnet i Frederikshavn parate til at bane vejen.

Her er Troels ved at lære at gå på vandet. Det er noget man kan, når troen på Søværnet er stærk nok! Heldigvis har Flyvevåbenet ´s nye helikoptor E101 fat i den ene ende af Troels - bare i tilfælde af, at troen ikke er stærk nok!

Den 8. juli 2010 blev Troels Tamstrup Nielsen udnævnt til premierløjtnant. På billedet overrækker chefen for Søværnet´s operative kommando, kontraadmiral Nils Vang, ansættelsesbrevet til Troels, flankeret af chefen for Søværnet´s officerskole, Christian A. Nørgaard.

Hold Tordenskjold 2006-2010 under vægmaleriet af Chrisianus Quintus af Slaget i Køge Bugt. Troels sidder som nr. 2 fra højre i forreste række.

Hér er et nærbillede af hold Tordenskjold.

Troels påmønstrer fregatten Ivar Huitfeldt på vej til Aden bugten. Han skal uddanne nye kadetter på turen. Se tillige de næste fotos.

Regnemanden har sneget sig om bord og er på jagt efter "siddende ænder"

Denne side er forbeholdt fortællinger og fotos fra Tonny Regnemand´s søn Troels, der påmønstrer den nye patruljebåd ROTA som søofficer i januar 2010.
Ideen med hjemmesiden er, at man  kan følge dagligdagen ombord på den nye generation af ROTA og således følge lidt med i Søværnet´s opgaver og besætningens oplevelser til søs i de danske farvande.
Når Troels skal videre til Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN, er planen den, at et andet besætningsmedlem, overkonstabel Sebastian fra ROTA, holder siden ajour.

Log d. 18.01.2010 ved løjtnant Troels Tamstrup Nielsen ombord på ROTA.

Ja, godt nyt spredes jo hurtigt blandt søens folk. Først vil jeg sige tak, føler det er et privilegium at få sin helt egen mappe her på hjemmesiden.

Ja, jeg er løjtnant, men jeg har endnu ikke fået den store sabel. Dette sker den 9. juli i år, hvor jeg skal op til Dronningen og udnævnes. Så min tid her på ROTA er blot en del af mit vagtchefstogt. Jeg skal være på ROTA i godt en måned, indtil den. 28. januar hvorefter jeg skal med flyveren videre til Narsarsuaq og påmønstre et af søværnets nye inspektionsfartøjer KNUD RASMUSSEN.

Jeg har dog aftalt med besætningen, at når jeg har forladt ROTA, så vil de overtage og forsat opdatere ROTA Junior. De ser allerede frem til et møde med ROTA-RANERNE, et møde med sømænd fra den gang skibene var af jern ligesom mandskabet!

ROTA’s opgaver har jo nok ikke ændret sig så meget fra da I sejlede. Det er stadig farvandsovervågning, SAR operationer osv. Dog er der nok kommet mere fokus på miljøberedskabet end tidligere.

Faktisk har ROTA fået et specielt partikelfilter på hovedmotoren, der reducerer udledningen af giftige svovlgasser med 80 %. ROTA er blevet prøveskib for dette nye filter og planen er at flere enheder i Søværnet skal have sådan et filter.

 KLIK på fotos for store billeder med undertekster!